Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

„Strażak to jest kawał zucha, jedzie tam gdzie ogień bucha. Leje wodą w lewo, w prawo, gasząc pożar z wielką wprawą.” Przedszkolaki z naszego przedszkola obchodziły bardzo ważne święto- „Dzień Strażaka”. Dzień ten został poświęcony strażakom w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek […]

Budząc zainteresowania dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi,   a także  rozwijając  poczucie przynależności narodowej przedszkolaki z 14-stki wzięły  udział   w obchodach Święta Flagi. Był to czas na przypomnienie dzieciom  historii państwa polskiego, rozmowy na temat  symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Tego dnia dzieci chętnie  wykonywały prace plastyczno- techniczne wśród, których nie mogło zabraknąć […]

W związku z tym, że nasze przedszkolaki uwielbiają tańczyć w piątek 30.04.2021 roku „Słoneczka” obchodziły w przedszkolu Międzynarodowy Dzień Tańca. Dzieci obejrzały przygotowaną prezentację poznając różne rodzaje tańca oraz dowiedziały się skąd pochodzi i co to jest taniec. Ruch jest bardzo istotnym elementem w życiu człowieka, a szczególnie ważnym w […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze „Biedronki”   Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu; Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami; Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody; Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata. Budzenie zainteresowania życiem zwierząt , owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt; Doskonalenie umiejętności […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze 3-4 latki „Słoneczka”- Maj 2021 r.   Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu; Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami; Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody; Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata. Budzenie zainteresowania życiem zwierząt , owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia […]

MAJ GRUPA „Kubusie Puchatki” Tematyka 1.Nasze ulubione książki. 2.Zawody naszych rodziców. 3.Mama jest najważniejsza. 4.Duże i małe rodziny w akcji. ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNE: – kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych, – utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na liniach składających się na pisanie liter, […]

MAJ GRUPA „WIEWIÓRKI” Tematyka 1.Nasze ulubione książki. 2.Zawody naszych rodziców. 3.Mama jest najważniejsza. 4.Duże i małe rodziny w akcji. ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNE: – kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych, – utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na liniach składających się na pisanie liter, – […]

  Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Maj 2021 Żabki     . Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych. […]

DYŻURY WAKACYJNE PDF

Plik do pobrania: Konkurs na stanowisko Dyrektora