Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Luty 2021 „Biedronki” Osiągnięcia: • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody. • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat. • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej. • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka. • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grupa 3,4 latki “ Słoneczka” miesiąc LUTY I.Tydzień: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych. • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola. • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy. […]

SZANOWNI PAŃSTWO. W dniu 04.02.2021r. o godz. 17:30 odbędą się zebrania z rodzicami wszystkich grup naszego przedszkola online na platformie Microsoft Teams. Link do spotkania z oraz dane do logowania otrzymają Państwo na swoje skrzynki e-mailowe od wychowawców grup. Serdecznie zapraszamy.

My swoje Babcie i Dziadków bardzo kochamy,  I o Ich święcie zawsze pamiętamy.                                                                            […]

W załączniku poniżej znajduje informacja o ofercie Poradni Psychologiczno- pedagogicznej w czasie ferii. Infolinia PPP

Plan pracy Dydaktyczno-wychowawczej  Styczeń grupa 3-4latki „Biedronki”       Ferie zimowe. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze Ferie zimowe. Zabawy na feriach zimowych. Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka Śmiało […]

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze  Styczeń 2021 grupa 3-4 latki „Słoneczka”       Ferie zimowe. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze Ferie zimowe. Zabawy na feriach zimowych. Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE STYCZEŃ 2021 6 – LATKI „WIEWIÓRKI” · rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych · kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności · wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela · wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grupa 4,5 latki “ DOMISIE” miesiąc styczeń 2021 Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych. • Wdrażanie dzieci do zgodnej […]

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE LUTY 2021 „KUBUSIE PUCHATKI” – Kształtowanie sprawności w zakresie koordynacji słuchowo – ruchowo – wzrokowej. – Rozwijanie umiejętności kreślenia znaków literopodobnych, symboli i nowo poznanych cyfr i liter. – Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne. – Wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania […]