Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Dnia 15 stycznia 2018 r.  w godzinach dopołudniowych w Naszym Przeszkolu odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci. Prosimy o zapewnienie stroju karnawałowego dla dzieci we własnym zakresie. Szczegółowe informacje u wychowawców grup.  

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE STYCZEŃ 2018 6 – LATKI „KUBUSIE PUCHATKI” Kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji. Wdrażanie dzieci do obserwowania otoczenia i wyjaśniania zjawisk związanych z zimą. Utrwalenie u dzieci nazw pór roku i zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy. Wdrażanie dzieci do posługiwania się […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE STYCZEŃ 2018 6 – LATKI „ŻABKI” Kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji. Wdrażanie dzieci do obserwowania otoczenia i wyjaśniania zjawisk związanych z zimą. Utrwalenie u dzieci nazw pór roku i zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy. Wdrażanie dzieci do posługiwania się zegarem […]

Po burzliwych naradach komisja konkursowa wybrała zwycieskie prace w konkursie „Kalendarz w oczach dziecka”. Wszystkim dzieciom gratulujemy przepięknie wykonanych prac. I miejsce: Marek Dąbrowski – Kubusie Puchatki II miejsce: Małgorzata Ciaś – Słoneczka III miejsce: Antonina Obałek – Kubusie Puchatki   Prace wyróżnione:

W przedświątecznym tygodniu w przedszkolu odbyło się Spotkanie Wigilijne. Przedszkolaki z grupy Kubusie Puchatki  zaprosiły wielu gości na jasełka i wspólne kolędowanie. Serdecznie i ciepło zgromadzonych gości powitała Pani Dyrektor.     Podczas przedstawienia nie brakowało momentów wzruszenia, uśmiechów na twarzach i łezki kręcącej się w oku. Nastrojowa scenografia, niecodzienne stroje […]

Dzieci z grupy Żabki  poznały korzyści wynikające ze spożywania drugiego śniadania, dowiedziały się jak ważna jest zbilansowana dieta, bogata w produkty zbożowe i 5 porcji warzyw, owoców i soków. Przedszkolaki podjęły wielkie wyzwanie – same miały przygotować dla siebie drugie śniadanie. Przyniosły do przedszkola potrzebne produkty. Na początku przypomniały sobie […]

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:   Poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do Uwrażliwienie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami ich bytowania zimą. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”, „y”. „u”, „U”. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami Wdrażanie do dbania o własne zdrowie – przestrzeganie pory snu oraz […]

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:   Poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do Uwrażliwienie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami ich bytowania zimą. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”, „y”. „u”, „U”. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami Wdrażanie do dbania o własne zdrowie – przestrzeganie pory snu oraz […]

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO         pt. „KALENDARZ OCZAMI DZIECKA II”   Organizator konkursu: Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a   Cele konkursu: Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci Wzmacnianie wiary we […]