Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zdaniem psychologów czytanie dziecku dla przyjemności 20 minut dziennie. Codziennie – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Dlatego też nasze przedszkole,  w myśl ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom” zapoczątkowało serię spotkań ” w grupie „Żabki” Pierwsza na ochotnika w październiku zgłosiła się mamusia Jadzi, Pani […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc listopad w grupie „Żabki“ • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości. • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania. • Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej. • Budowanie prostych konstrukcji latających. • Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, […]