Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

23 września to  Międzynarodowy Dzień Języków Migowych Nasze przedszkolaki z grupy „Słoneczka” i „Żabki” włączyły się do  Międzynarodowej Akcji Migamy Jabłuszko. Akcja ma na celu podniesienie świadomości na temat osiągnięć i problemów osób głuchych lub niedosłyszących. Finałem akcji jest wspólne śpiewanie prostej dziecięcej piosenki ” Jabłuszko rumiane ” Urszuli Smoczyńskiej […]

Autor: Joanna Ligenza 23 września przypada Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Z tej okazji przedszkolaki biorą  udział w  śpiewaniu Jabłuszko rumiane z elementami polskiego języka migowego. Międzynarodowy  Projekt  Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” II Edycja Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEN GRUPA „PSZCZÓŁKI” wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga; poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, […]

WRZESIEŃ GRUPA 3 – 4 LATKI WIEWIÓRKI TEMATYKA ZAJĘĆ: W przedszkolu. Nasze przedszkole. Jestem bezpieczny. Pomocna dłoń.   Cele wychowawczo – dydaktyczne: zapoznanie dzieci z N.; poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych; stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali; stwarzanie warunków do […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEN GRUPA 6L „ŻABKI” wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga; poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących […]

WRZESIEŃ GRUPA 3 LATKÓW TEMATYKA ZAJĘĆ: W przedszkolu. Nasze przedszkole. Jestem bezpieczny. Pomocna dłoń.   Cele wychowawczo – dydaktyczne: zapoznanie dzieci z N.; poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych; stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali; stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; […]

Szanowni Rodzice, Informujemy, iż ze względów technicznych dzieci z Przedszkola nr 14 w miesiącu wrzesień-październik 2021 r. nadal będą uczęszczały do placówki zastępczej czyli do Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Krasińskiego 35.

Wszystkie dzieci na całym świecie znają przyjaźni smak. Przyjaźń to piękny kwiat, przyjaźń otacza świat, przyjaźń osusza łzy, przyjaźń to Ja i Ty. Na zakończenie roku przedszkolnego Żabki zaprosiły swoich młodszych kolegów i koleżanki do wspólnej zabawy podczas przedstawienia  „Dzieci Świata”. I tak  zakończyliśmy kolejny rok przedszkolny, był to dla […]