Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

W grudniu w grupie Żabki odbył się konkurs fotograficzny „Przy Rodzinnym stole” w ramach Ogólnopolskiego projektu „Z kulturą mi do twarzy”. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Bielińskim i Państwu Czerwińskim za udział i piękne rodzinne zdjęcia. Gratulujemy Oliwci i Martusi.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA 4-5 LATKI „Domisie” LUTY 2021        Do sklepów wyruszamy gdy zakupy zrobić mamy: Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy; Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep); Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA 5 LATKI „Żabki” LUTY 2021        Do sklepów wyruszamy gdy zakupy zrobić mamy: Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy; Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep); Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu […]

LUTY GRUPA „WIEWIÓRKI” Tematyka 1.W krainie muzyki. 2.Wśród malarzy i rzeźbiarzy. 3.W teatrze. 4.Mali artyści to my! ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE – Kształtowanie sprawności w zakresie koordynacji słuchowo – ruchowo – wzrokowej. – Rozwijanie umiejętności kreślenia znaków, symboli i nowo poznanych cyfr i liter. – Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grupa 5 latki “ ŻABKI” miesiąc styczeń 2021 Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych. • Wdrażanie dzieci do zgodnej […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE STYCZEŃ 2021 6 – LATKI „KUBUSIE PUCHATKI” rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom i […]

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia…

To był niezwykły, niezapomniany, piękny dzień… 4 grudnia 2020 roku nasze  przedszkolaki były bardzo grzeczne i niecierpliwie wypatrywały nadejście  Świętego Mikołaja. Śpiewały, tańczyły, wykonywały prezenty dla gościa i często zaglądały do okien. W pewnym momencie usłyszały magiczny dźwięk dzwoneczków. Taaaak to On Święty Mikołaj krzyczały przedszkolaki. Spacerował za oknami naszego […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze Grupa 5 latki “ Żabki” Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł Poznawanie zimowej przyrody, inicjowanie zabaw badawczych i eksperymentowanie. Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku; Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym. Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu […]