Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA miesiąc CZERWIEC 2020 GRUPA 5,6 l „DOMISIE”   Sporty letnie wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu rozwijanie poczucia rytmu rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  „Kubusie Puchatki“ Czerwiec 2020   Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju. Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur. Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków. Odczytywanie symboli na mapie i globusie. Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na […]

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze  CZERWIEC grupa ,,Biedronki” Tematyka miesiąca: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą? Jedziemy na wakacje. Wakacje tuż, tuż . Cele ogólne :Osiągnięcia: Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności […]

                             Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze                                    Grupa ,,Wiewiórki” czerwiec 2020  Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju. Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i […]

„PRAWA DZIECKA” Mam prawo żyć  … Mam prawo być sobą … Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą… Mam prawo kochać i kochanym być …. Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić… Takimi słowami piosenki w tym roku rozpoczęliśmy Ogólnopolski Dzień Dziecka  w przedszkolu. Dzieci w tym dniu spędziły dzień bardzo aktywnie w ogrodzie […]

 

w Przedszkolu nr 14 w Dąbrowie Górniczej Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju dziecka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką. To ona rozwija wrażliwość, wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to nasze przedszkole, w ramach społecznej kampanii „Cała Polska […]

Pozostając w domach, aktywnie możemy włączyć się w świętowanie. Dzieciaki z naszego przedszkola przyłączyły się do akcji „FLAGA W OKNIE”.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze 4 latki „Żabki”- Maj 2020 r. Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu; Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami; Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody; Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata. Budzenie zainteresowania życiem zwierząt , owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia […]