Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

„W karnawale wszyscy urządzają bale. To tradycja bardzo stara, strojów pięknych co niemiara. Niech się bawią duzi , mali zgromadzeni na tej sali.” Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było […]

Kampania społeczna i edukacyjna w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”   Województwo Śląskie kontynuuje działania edukacyjne, których celem jest budowanie świadomości na temat zjawiska smogu oraz motywowanie do przeciwdziałania problemowi poprzez wdrażanie, utrzymywanie i propagowanie właściwych postaw. Kampania „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ” koncentruje się wokół […]

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku przeprowadzana zostanie pilotażowa edycja. Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA ,,WIEWIÓRKI” STYCZEŃ 2020 r Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury; Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych; Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń   Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy; Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy); Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia; Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych. Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej; Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy; Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy); Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia; Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych. Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej; Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń  Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy; Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy); Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia; Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych. Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej; Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: […]

Drodzy Rodzice, Dnia 10 stycznia 2020 r.  w godzinach dopołudniowych (od 9.30 do 11.30) w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci. Prosimy o zapewnienie stroju karnawałowego dla dzieci we własnym zakresie. Szczegółowe informacje u wychowawców grup. Życzymy miłej zabawy !!!!

Marzycielska Poczta to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci. Postanowiłam zapoznać dzieci z akcją, opowiedziałam, jak wielką radość można sprawić innym wysyłając do nich kolorowe obrazki. Dzięki temu chore dzieci mogą pomimo swych chorób i cierpień czuć radość i mieć wielu przyjaciół. Przedszkolaki zdecydowały […]

Grupa ,,Wiewiórki”   Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień 2019r. Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację; Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku; Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – […]