Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Praca w grupach

Grupa 3,4,5-latki „Domisie”    Założenia programowe na miesiąc WRZESIEŃ:   Treści programowe:   Już w przedszkolu Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas W moim domu nie nudzi się nikomu Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie! Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie   Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:   […]

 Tematyka miesiąca:   I : Razem w pracy i w zabawie II : Letnie wspomnienia III : Bezpieczeństwo najważniejsze    IV Przyjacielem być – przyjaciela mieć Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji • Wdrażanie do dbałości […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc: wrzesień Słoneczka   Tematyka miesiąca:  Już w przedszkolu Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas W moim domu nie nudzi się nikomu Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie! Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie Osiągnięcia: Poznawanie i przypomnienie imion kolegów […]

WRZESIEŃ   GRUPA 3-LATKÓW   TEMATYKA ZAJĘĆ: Tydzień I     – Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas. Tydzień II    – W moim domu nie nudzi się nikomu. Tydzień III   – Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie! Tydzień IV   – Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.   […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc: wrzesień Tematyka miesiąca:  Już w przedszkolu Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas W moim domu nie nudzi się nikomu Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie! Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie Osiągnięcia: Poznawanie i przypomnienie imion kolegów Przypomnienie reguł […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE MIESIĄC WRZESIEŃ GRUPA „ŻABKI”   Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie. Zapoznanie z różnymi regionami naszego […]

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE Grupa: Puchatki Kręgi tematyczne: Święto rodziców Dziecięce przyjaźnie. Na naszym podwórku. Wkrótce wakacje. Muzyka, która łączy. Zamierzenia: umuzykalnianie, rozwijanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach perkusyjnych rozwijanie mowy i myślenia   rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej rozwijanie mowy i logicznego myślenia […]

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE Żabki Kręgi tematyczne: Święto rodziców Dziecięce przyjaźnie. Na naszym podwórku. Wkrótce wakacje. Muzyka, która łączy. Zamierzenia: umuzykalnianie, rozwijanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach perkusyjnych rozwijanie mowy i myślenia   rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej rozwijanie mowy i logicznego myślenia zapoznanie […]

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE   Miesiąc CZERWIEC Grupa 5-6 latki „DOMISIE”   Kręgi tematyczne: Święto rodziców Dziecięce przyjaźnie. Na naszym podwórku. Wkrótce wakacje. Muzyka, która łączy. Zamierzenia: umuzykalnianie, rozwijanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach perkusyjnych rozwijanie mowy i myślenia   rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat rozwijanie sprawności manualnej i inwencji […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc: czerwiec Słoneczka   Tematyka miesiąca:  Na moim podwórku Wybrać zawód- trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą? Nadchodzą wakacje Osiągnięcia: Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie, […]