Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Praca w grupach i Galeria Prac Dzieci

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju. Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur. Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków. Odczytywanie symboli na mapie i globusie. Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli. Rozwijanie zdolności […]

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju. Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur. Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków. Odczytywanie symboli na mapie i globusie. Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli. Rozwijanie zdolności […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze      Biedronki 3-4 latki Czerwiec 2021r. Z końca świata czy z za ściany, to przyjaciel nasz kochany ·        Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści ·        Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą? ·         Bezpieczne wakacje  ·         Mamo, tato nadeszło lato ! Osiągnięcia: • […]

ZAMIERZENIA miesiąc CZERWIEC 2021 GRUPA 6 latków Wiewiórki   Sporty letnie wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu rozwijanie poczucia rytmu rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  CZERWIEC 2021 „KUBUSIE PUCHATKI“ Sporty letnie wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu rozwijanie poczucia rytmu rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Maj 2021 Domisie   Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych. Poznawanie zjawisk atmosferycznych […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze „Biedronki”   Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu; Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami; Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody; Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata. Budzenie zainteresowania życiem zwierząt , owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt; Doskonalenie umiejętności […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze 3-4 latki „Słoneczka”- Maj 2021 r.   Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu; Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami; Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody; Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata. Budzenie zainteresowania życiem zwierząt , owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia […]

MAJ GRUPA „Kubusie Puchatki” Tematyka 1.Nasze ulubione książki. 2.Zawody naszych rodziców. 3.Mama jest najważniejsza. 4.Duże i małe rodziny w akcji. ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNE: – kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych, – utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na liniach składających się na pisanie liter, […]

MAJ GRUPA „WIEWIÓRKI” Tematyka 1.Nasze ulubione książki. 2.Zawody naszych rodziców. 3.Mama jest najważniejsza. 4.Duże i małe rodziny w akcji. ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNE: – kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych, – utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na liniach składających się na pisanie liter, – […]