Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Praca w grupach

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE „KUBUSIE PUCHATKI” CZERWIEC 2019 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka; • Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych; • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań; • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze SŁONECZKA Czerwiec 2019r. Tematyka miesiąca: Sporty letnie Wyjątkowe smaki Zwierzęta na wsi i w domu Wkrótce wakacje Osiągnięcia: wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta) wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i […]

GRUPA „WIEWIÓRKI” CZERWIEC TEMATYKA: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą? Witamy lato, żegnamy przedszkole Zabawy z latem Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa Rozwijanie postawy badawczej i […]

ZAMIERZENIA miesiąc CZERWIEC 2019 GRUPA 4,5,6 l”DOMISIE” Sporty letnie • wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu • rozwijanie poczucia rytmu • rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa • rozwijanie umiejętności nawiązywania i […]

GRUPA ŻABKI”” Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na czerwiec 2019r. Tematyka tygodniowa: 1. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści. 2. Kolory lata. 3. Witamy lato, cieszymy sie z lata i wakacji. 4. Góry,morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą. • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Biedronki Czerwiec 2019r. Tematyka miesiąca: Sporty letnie Wyjątkowe smaki Zwierzęta na wsi i w domu Wkrótce wakacje Osiągnięcia: wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta) wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i […]

Założenia programowe na miesiącmaj: Nasze ulubione książki Zawody naszych rodziców Mama jest najważniejsza Duże i małe rodziny w akcji Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:Obszar fizyczny:• kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów• doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysunków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów• […]

MAJ Grupa „Wiewiórki” Tematyka: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki. Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany. Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: • Kształtowanie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze BiedronkiMaj 2019r. Tematyka miesiąca: Nasze ulubione książki Zawody naszych rodziców Mama jest najważniejsza Duże i małe rodziny w akcji Osiągnięcia: wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta) wdrażanie do poszanowania przyrody […]

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj grupa „Żabki” I. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego. • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – […]