Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Praca w grupach

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ   GRUPA 4 LATKI   „WIEWIÓRKI”   Dziecko: Jest wrażliwe na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu, Doskonali umiejętność wypowiedzi oraz bogaci słownik czynny, Wzbogaca wiedzę przez przeprowadzanie doświadczeń i zabaw badawczych, Poznaje wybrane utwory literatury dla dzieci, Tworzy prace plastyczne inspirowane słowem mówionym,  Rozwija […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE „KUBUSIE PUCHATKI” GRUDZIEŃ  2018   Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu; Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci; Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze; Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci; Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym; Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za […]

GRUDZIEŃ   GRUPA „Żabki”   Tematyka: I tydzień Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł. II tydzień Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywaj III i IV tydzień W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem.    Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego […]

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ  NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018/2019 Grupa DOMISIE 4,5 i 6 latki   -wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały -wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu -doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych -nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i […]

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze Grudzień 2018 /Słoneczka Tematyka miesiąca:  Moja rodzina Jak być dobrym dla innych? Boże Narodzenie W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem Nowy rok – mija czas Osiągnięcia: wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków […]

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze Grudzień 2018 /Biedronki Tematyka miesiąca:  Moja rodzina Jak być dobrym dla innych? Boże Narodzenie W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem  Nowy rok – mija czas Osiągnięcia: wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc listopad w grupie „Żabki“ • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości. • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania. • Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej. • Budowanie prostych konstrukcji latających. • Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Biedronki Listopad  2018r.   Tematyka miesiąca: Poznajemy świat wokół nas Jestem Polką, jestem Polakiem Dawno, dawno temu w Polsce Niesamowita podróż w czasie   Osiągnięcia: wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Słoneczka Listopad  2018r. Tematyka miesiąca: Poznajemy świat wokół nas Jestem Polką, jestem Polakiem Dawno, dawno temu w Polsce Niesamowita podróż w czasie   Osiągnięcia: wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta) […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE „KUBUSIE PUCHATKI” LISTOPAD 2018   Stwarzanie okazji do dobrych uczynków; Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości; Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania; Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci; Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat; Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała […]