Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Praca w grupach

ZAMIERZENIA miesiąc LUTY 2019 GRUPA 4,5,6 l”DOMISIE”   Odkrywamy świat muzyki kształtowanie sprawności w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej • wdrażanie do tworzenia własnych układów ruchowych • doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni pozwalającego na wykonanie pracy manualnej • rozwijanie umiejętności kreślenia znaków literopodobnych, symboli i nowo poznanych cyfr i literkształtowanie postaw […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Biedronki Luty 2019r. Tematyka miesiąca: W krainie muzyki Wśród malarzy o rzeźbiarzy W Teatrze Mali artyści to my!   Osiągnięcia: doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego • wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej • rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem • utrwalanie umiejętności […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Słoneczka Luty 2019r. Tematyka miesiąca: W krainie muzyki Wśród malarzy o rzeźbiarzy W Teatrze Mali artyści to my!   Osiągnięcia: doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego • wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej • rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem • utrwalanie umiejętności […]

    LUTY 2019r.   GRUPA „Żabki” Tematyka:  I tydzień Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa. II tydzień Do sklepów wyruszamy gdy zakupy zrobić mamy.  III tydzień Podróżować każdy może, na rowerze czy motorze. IV tydzień Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się , gdy patrzę.    Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Uwrażliwienie […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE LUTY 2019 ”KUBUSIE PUCHATKI” Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu; Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych; Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola; Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy; Rozbudzanie intuicji matematycznej w […]

GRUPA „WIEWIÓRKI” LUTY TEMATYKA:   Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy. Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.   Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych. Obserwacja […]

  Nowy Rok – mija czas Zimowa olimpiada przedszkolaków Eksperymenty z wodą i śniegiem Z pamiętnika babci i dziadka Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy) wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE STYCZEŃ 2019 3, 4 – LATKI „KUBUSIE PUCHATKI” • Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy; • Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy); • Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia; • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych. • Zaspokajanie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Biedronki Styczeń 2019 r. Tematyka miesiąca: Zimowa olimpiada przedszkolaków Z pamiętnika babci i dziadka Eksperymenty z wodą i śniegiem W poszukiwaniu mądrości Osiągnięcia: poznanie drukowanej i pisanej litery „C”, „c” rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Słoneczka Styczeń 2019 r. Tematyka miesiąca: Zimowa olimpiada przedszkolaków Z pamiętnika babci i dziadka Eksperymenty z wodą i śniegiem W poszukiwaniu mądrości Osiągnięcia: poznanie drukowanej i pisanej litery „C”, „c” rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych […]