Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Praca w grupach

GRUPA „WIEWIÓRKI” KWIECIEŃ TEMATYKA: Na wsi zawsze jest wesoło tyle pól i zwierząt wkoło Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki. Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje! Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa! Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: • Ćwiczenie prawidłowego […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Słoneczka Kwiecień 2019 r. Tematyka miesiąca: Wiosna w parku i w ogrodzie Obserwujemy pogodę Jak mądrze korzystać z technologii? Mali odkrywcy Kto Ty jesteś? Osiągnięcia: • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju • budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych • wdrażanie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień „ŻABKI” I tydzień: Na wsi zawsze jest wesoło , pól i zwierząt wkoło. II tydzień :Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza. III tydzień: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki. IV tydzień: Stop! Zabraniam, zakazuję, śmieci w worki się pakuję! Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: • Umożliwienie […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE „KUBUSIE PUCHATKI” KWIECIEŃ 2019 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych; • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej; • Dbanie o zmysły  posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie; • Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu; • Kształtowanie […]

ZAMIERZENIA miesiąc KWIECIEŃ 2019 GRUPA 4,5,6 l”DOMISIE” Witaj Wiosno! -wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego – wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych -doskonalenie sprawności manualnej – używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Biedronki Kwiecień 2019r. Tematyka miesiąca: Wiosna w parku i ogrodzie Obserwujemy pogodę Jak mądrze korzystać z technologii Mali odkrywcy Kto Ty jesteś? Osiągnięcia: • kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne • wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, pisania, wycinania, ubierania się […]

Założenia programowe na miesiąc MARZEC Domisie 4,5,6-latki Treści Programowe: 1. Ziemia – błękitna planeta 2. Dookoła świata 3. Wyprawa w kosmos 4. Chronimy przyrodę Zamierzenia dydaktyczno-wychowacze: • posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata • rozpoznawanie liter w czasie zabaw i spontanicznych odkryć • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE ŻABKI MARZEC 2019 • Utrwalenie pojęcia „para”. • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny. • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym. • Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy. • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin. • Obserwowanie zmian zachodzących […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE KUBUSIE PUCHATKI MARZEC 2019 • Utrwalenie pojęcia para; • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny; • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym; • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie; • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin; • Obserwowanie […]

GRUPA „WIEWIÓRKI” LUTY TEMATYKA: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy. Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę. Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych. Obserwacja pracy ludzi […]