Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Praca w grupach i Galeria Prac Dzieci

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W GRUPIE 4, 5 – LATKÓW „Biedronki” PAŹDZIERNIK 2021 4 latki: rozwijanie funkcji komunikatywnej języka, zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, poszerzanie doświadczeń językowych, ćwiczenie pamięci, poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3, […]

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W GRUPIE 4, 5 – LATKÓW „SŁONECZKA” PAŹDZIERNIK 2021 4 latki: rozwijanie funkcji komunikatywnej języka, zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, poszerzanie doświadczeń językowych, ćwiczenie pamięci, poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3, […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK GRUPA 5- 6L „PSZCZÓŁKI” rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka); swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK GRUPA 6L „ŻABKI” rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka); swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie […]

TEMATYKA ZAJĘĆ: Idzie jesień przez świat. Jesienna przyroda. Koszyk Pani Jesieni. Skarby jesieni   Cele wychowawczo – dydaktyczne: poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości; umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody; uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka; wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego; tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; poznanie […]

TEMATYKA ZAJĘĆ: Idzie jesień przez świat. Jesienna przyroda. Koszyk Pani Jesieni. Skarby jesieni   Cele wychowawczo – dydaktyczne: poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości; umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody; uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka; wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego; tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; poznanie […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze 4, 5 – latki „Słoneczka” Wrzesień 2021 -zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem; -poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; -poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie; -nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych; -poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; -poznanie […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEN GRUPA „PSZCZÓŁKI” wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga; poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze 4, 5 – latki „Biedronki” Wrzesień 2021  zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;  poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom;  poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie;  nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych;  poznawanie […]

WRZESIEŃ GRUPA 3 – 4 LATKI WIEWIÓRKI TEMATYKA ZAJĘĆ: W przedszkolu. Nasze przedszkole. Jestem bezpieczny. Pomocna dłoń.   Cele wychowawczo – dydaktyczne: zapoznanie dzieci z N.; poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych; stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali; stwarzanie warunków do […]