Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Drodzy Rodzice!!!! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!! REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO                            „Mój dzień z misiem „ Organizator: Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej   Cele konkursu: ·         kształtowanie wrażliwości dzieci, ·         rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, ·         wzmacnianie wiary we własne możliwości, ·         rozwijanie wyobraźni, […]

23 października w grupie „Domisie” odbyło się uroczyste pasowanie na Starszaka i Przedszkolaka. Dzieci w obecności rodziców oraz Pani Wicedyrektor uroczyście ślubowały  być dobrymi i dzielnymi przedszkolakami oraz dbać o dobre imię grupy i przedszkola. Zachwyceni rodzice nagrodzili przedszkolaków  gromkimi brawami oraz obdarowali upominkami. Za liczne przybycie na tą ważną […]

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Poznaje pojęcie pejzaż i potrafi dostrzec piękno obrazów. Klasyfikuje obiekty ze względu na tworzywo, z którego zostały wykonane. Określa wysokość i barwę dźwięków. Wyróżnia barwy podstawowe i tworzy kolory pochodne. Porównuje liczebność zbiorów przez ustawianie w pary. Podejmuje różne działania artystyczne i potrafi czerpać z nich radość. Zgodnie […]

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Poznaje pojęcie pejzaż i potrafi dostrzec piękno obrazów. Klasyfikuje obiekty ze względu na tworzywo, z którego zostały wykonane. Określa wysokość i barwę dźwięków. Wyróżnia barwy podstawowe i tworzy kolory pochodne. Porównuje liczebność zbiorów przez ustawianie w pary. Podejmuje różne działania artystyczne i potrafi czerpać z nich radość. Zgodnie […]

Drodzy Rodzice, dnia 3 listopada 2015 r. (wtorek) dzieci z grup Wiewiórki i Żabki pojadą na wycieczkę do fabryki bombek. Szczegółowe informacje u wychowawców grup.  

W naszym przedszkolu gościliśmy interesującego gościa- muzyka ze swoim instrumentem, perkusją. Celem spotkania było rozbudzenie zamiłowania  do muzyki i przygotowanie do świadomego korzystania z niej, zapewnienie możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych, rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej.

Drodzy Rodzice, dnia 06.11.2015 r. (piątek ) o godzinie 9.30 w grupie Słoneczka odbędzie się uroczystość pasowania na przedszkolaka. Serdecznie zapraszamy!!

  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE LISTOPAD 2015 „WIEWIÓRKI” Dziecko: Kształtuje pozytywną samoocenę i umiejętność jej wyrażania, ŸDostrzega znaczenie kultury bycia w życiu codziennym, Wykazuje tolerancje wobec innych rozumiejąc, że się różnimy, ŸWzbogaca słownictwo służące określaniu cech charakteru, postaw i zachowania oraz poprawnie formułuje wypowiedzi, ŸOdczytuje i nazywa stany emocjonalne innych […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE LISTOPAD 2015 „DOMISIE” Dziecko: Kształtuje pozytywną samoocenę i umiejętność jej wyrażania, ŸDostrzega znaczenie kultury bycia w życiu codziennym, Wykazuje tolerancje wobec innych rozumiejąc, że się różnimy, ŸWzbogaca słownictwo służące określaniu cech charakteru, postaw i zachowania oraz poprawnie formułuje wypowiedzi, ŸOdczytuje i nazywa stany emocjonalne innych osób, […]

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Listopad  grupa SŁONECZKA   Tematyka zajęć: Kogo spotkam w parku i w lesie W co i jak się bawić? Co nam daje ogień? Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki?      Dziecko: ŸPoznaje właściwości ognia i jego korzyści dla człowieka. ŸRozpoznaje i nazywa wybrane barwy. […]