Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

               WRZESIEŃ                                                            GRUPA 4-LATKÓW                                              TEMATYKA ZAJĘĆ: Tydzień I     – Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas. Tydzień II    – W moim […]

               WRZESIEŃ                                                                 GRUPA 3-LATKÓW                                                TEMATYKA ZAJĘĆ: Tydzień I     – Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas. Tydzień […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  Biedronki   • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie. Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 3, 4 – LATKI „KUBUSIE PUCHATKI” WRZESIEŃ 2018   Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki”; Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem; Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji; Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu […]

Słoneczka Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień   • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie. Zapoznanie z różnymi regionami naszego […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Grupa Domisie Poznawanie i przypomnienie imion kolegów Przypomnienie reguł i zasad regulujących współżycie w grupie Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości; Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.); Wdrażanie dzieci […]

Kiedy jesień jest już wokoło, wtedy wszystkim jest wesoło. Gdzieś daleko lecą ptaki, a w przedszkolu ? przedszkolaki dziś ze sobą się poznają, dziś piosenki zaśpiewają, dzielnie spełnią swe zadanie, potem będzie pasowanie na dzielnego przedszkolaka – bo to już tradycja taka!!!  

Drodzy Rodzice. Zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 04.09.2018r. (wtorek) o godz. 16.30. Zapraszamy.

Na Hutniczym Pikniku Rodzinnym na Podlesiu organizowanym przez Międzyorganizacyjny Zespół Nowy Gołonóg  pośród wielu atrakcji nie mogło Nas zabraknąć. Dziewczynki z grup Słoneczka i Puchatki wystąpiły w cudownym układzie tanecznym za co zostały nagrodzone gromki brawami oraz nagrodami od organizatorów. Serdecznie gratulujemy !!