Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Biedronki Styczeń 2018 r.   Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec); Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego; Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne […]

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Słoneczka Styczeń 2018 r.   Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec); Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego; Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne […]