Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Marzycielska Poczta to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci. Postanowiłam zapoznać dzieci z akcją, opowiedziałam, jak wielką radość można sprawić innym wysyłając do nich kolorowe obrazki. Dzięki temu chore dzieci mogą pomimo swych chorób i cierpień czuć radość i mieć wielu przyjaciół. Przedszkolaki zdecydowały […]

19.12.2019r dzieci z grupy „Domisie” udały się z występem bożonarodzeniowym do siedziby Fundacji „Krokus” w Dąbrowie Górniczej. W podziękowaniu za piękny występ dzieci nagrodzono gromkimi brawami oraz słodkimi upominkami.

03.12. 2019 grupa 5-6 latków „Domisie” wybrała się do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z przedstawieniem bożonarodzeniowym. Dzieci, jako mali aktorzy,  wcieliły się w role postaci z „Jasełek”, śpiewały kolędy, pstorałki i piosenki świąteczne oraz tańczyły.

Uroczystość Jasełek w naszym przedszkolu jest od wielu lat wpisana w kalendarz imprez i uroczystości. Integruje ona dom rodzinny i przedszkole, wprowadza wszystkich w świąteczny nastrój, a jednocześnie pozwala kultywować obrzędowość wynikającą z tradycji. W miłą i świąteczną atmosferę wszystkich obecnych wprowadziły dzieci, które wystawiły „Jasełka” oraz „Dziadka do orzechów”. […]

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019/2020 Grupa DOMISIE 5 i 6 latki -wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały -wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu -doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych -nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami […]

W dniu 04.12.2019 r. odwiedził nasze przedszkole teatrzyk Skrzat z Krakowa. Przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. „Zimowe przygody Krysi Kaprysi” w wykonaniu artystów. Była to opowieść o niesfornej dziewczynce o imieniu Krysia, która wszystkim dokuczała. Robiła na złość swoim bliskim, a do tego była bardzo leniwa. Na szczęście po wielu przygodach […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC                                                        Grudzień   GRUPA 3-4 LATKI   „Słoneczka”   Dziecko:   Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu; Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci; Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze; Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci; Tworzenie prac plastycznych […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze Grudzień 2019 Kubusie Puchatki   Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody; Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych; Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym; Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu; Zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce; Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC                                                        Grudzień   GRUPA 4 LATKI   „Żabki”   Dziecko:   Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu; Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci; Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze; Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci; Tworzenie prac plastycznych […]