Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

STYCZEŃ GRUPA „BIEDRONKI” – 3 LATKI Tematyka: 1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą. 2. Karnawałowy zawrót głowy. 3.4. Kocham babcię, kocham dziadka , bycie z nimi to jest gratka. 5. Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia. Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: Dostrzeganie występowania […]

Grupa 5,6-latki „Domisie” Założenia programowe na miesiąc STYCZEŃ: Treści programowe: 1. Nowy Rok – mija czas 2. Nowy Rok – mija czas 3. Zimowa olimpiada przedszkolaków 4. Eksperymenty z wodą i śniegiem 5. Z pamiętnika babci i dziadka Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: • wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu […]

Ile gwiazd w wieczornym mroku ponad naszym krajem lśni, tyle życzymy  drogim Babciom i Dziadkom jasnych i szczęśliwych dni… Drodzy Rodzice. Zapraszamy na spotkanie kochane babcie i wspaniałych dziadziusiów : „Biedronki” 10.02.2020 r.  godz. 10.00 ” Domisie” 12.02.2020 r. godz. 10.00 „Puchatki”  13.02.2020 r. godz. 10,00 „Wiewiorki” 14.02.2020 r. godz. […]

Przedszkolaku i Rodzicu ! Zbliżają się ferie zimowe, czyli okres wyjazdów i beztroskiej zabawy na śniegu i lodzie, ale to także czas zabawy w domowym zaciszu. By ferie przebiegały szczęśliwie należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:   Zimą ciepło ubieram się! „W zimę na dworze panuje mróz. Wychodząc z domu, […]

Klub Zdrowego Przedszkolaka Celem programu jest: główny: Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców szczegółowe: zapoznanie dzieci z „Piramidą Zdrowego Żywienia” zwrócenie szczególnej uwagi na walory odżywcze i zdrowotne owoców, warzyw oraz mleka, szczególnie ważnego w diecie dzieci podkreślenie właściwości zdrowotnych codziennego picia odpowiedniej ilości wody zachęcenie […]

„W karnawale wszyscy urządzają bale. To tradycja bardzo stara, strojów pięknych co niemiara. Niech się bawią duzi , mali zgromadzeni na tej sali.” Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było […]

Kampania społeczna i edukacyjna w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”   Województwo Śląskie kontynuuje działania edukacyjne, których celem jest budowanie świadomości na temat zjawiska smogu oraz motywowanie do przeciwdziałania problemowi poprzez wdrażanie, utrzymywanie i propagowanie właściwych postaw. Kampania „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ” koncentruje się wokół […]

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku przeprowadzana zostanie pilotażowa edycja. Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA ,,WIEWIÓRKI” STYCZEŃ 2020 r Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury; Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych; Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń   Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy; Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy); Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia; Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych. Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej; Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech […]