Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc styczeń grupa Słoneczka

 

Tematyka miesiąca:
I Mierzymy czas 05.01 - 09.01.2015pobrane (1)
II W poszukiwaniu mądrości 12.01 - 16.01.2015
III Zawsze pamiętam o babci i dziadku 19.01. - 23.01.2015
IV Zdrowie jest najważniejsze 26.01. - 30.01.2015

 

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku
 • Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych
 • Okazywanie szacunku autorytetom moralnym i intelektualnym
 • Dostrzeganie cech charakteru sprzyjających rozwijaniu zdolności i talentów
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych
 • Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśli
 • Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny
 • Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji
 • Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych
 • Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych
 • Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
 • Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktyki lub w przypadku odczuwania objawów choroby.
 • Dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.
 • Wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej.
 • Uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych
 • Poznanie sposobów zabezpieczania się przez zimnem przez właściwe ubranie, zabezpieczanie skóry kremem.
Kategoria: Praca w grupach