Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc styczeń grupa Żabki 

 

Tematyka tygodniowa :

 1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skacząpobrane (1)
 2. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze
 3. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka
 4. Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

 

 • Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych;
 • Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych;
 • Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.
 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.
 • Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach;
 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;
 • Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Wyrażanie własnych myśli i życzeń;
 • Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych;
 • Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.
Kategoria: Praca w grupach