Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

„SŁONECZKA”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC

LISTOPAD 2016

Tematyka miesiąca: 

 • Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje
 • Domy i domki
 • Urządzenia elektryczne
 • A deszcz pada i pada
 • Dbamy o zdrowie

Osiągnięcia:

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej, budowanie prostych konstrukcji latających,
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych,
 • Bogacenie czynnego słownika dziecka, rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy,
 • Poznawanie swojej miejscowości, określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś),
 • Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola,
 • Poznawanie , na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i dziś,
 • Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • Zapoznanie z nazwami poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu.
 • Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, np. : telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych,
 • Poznawanie ,w sposób bezpośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi,
 • Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego,
 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom,
 • Poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacz, mikser, ekspres, zasad bezpiecznego korzystania z nich.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, mowy dziecka,
 • Poznawanie i utrwalenie nazw rzeczy na deszczową pogodę,
 • Doskonalenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowej,
 • Umuzykalnienie dzieci – odtwarzanie podanej melodii.
 • Kształtowanie nawyków spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału,(ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów), przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw,
 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych, uświadamianie dzieciom korzyści zdrowotnych wynikających z częstego przebywania na świeżym powietrzu.
 • Kształtowanie nawyku systematycznej kontroli stanu uzębienia; przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa.
Kategoria: Praca w grupach