Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze Grudzień 2016

Biedronki

Tematyka miesiąca: 

 • Na jesienny smutny czas
 • Nadchodzi zima
 • Święta tuż-tuż
 • Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

 Osiągnięcia:

 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek
 • Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych
 • Uczestniczenie w zabawach zorganizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie
 • Przygotowanie programu artystycznego, samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela), wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych np. związanymi ze świętami Bożego Narodzenia
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu
 • Doskonalenie umiejętności o wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci
 • Wzbogacenie wiedzy przez przeprowadzenie doświadczeń i zabaw badawczych
 • Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym
Kategoria: Praca w grupach