Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

   CZERWIEC

GRUPA „WIEWIÓRKI”

 

TEMATYKA:

 1. Nasze zmysły.
 2. Wkrótce wakacje.
 3. Zwiedzamy nasz kraj.
 4. Witamy lato.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze.

 • Rozpoznawanie i nazywanie części ciała.
 • Rozwijanie myślenia krytycznego.
 • Uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia w pracy plastycznej różnorodnych materiałów.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10.
 • Umuzykalnienie i kształtowanie poczucia rytmu.
 • Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 • Poszerzenie doświadczeń plastycznych.
 • Uczestniczenie w zabawach badawczych, szukanie przyczyn obserwowanych zjawisk i wyciąganie logicznych wniosków.
 • Doskonalenie umiejętności określania kierunków w przestrzeni z punktu widzenia własnego i innej osoby.
 • Zwracanie uwagi na zbliżające się wakacje.
 • Zabawy doskonalące słuch fonematyczny.
 • Czytanie ze zrozumieniem.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
 • Zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Wykazywanie zainteresowania książkami i prawidłowe z nich korzystanie.
 • Dostrzeganie piękna, różnorodności i cech charakterystycznych poszczególnych regionów naszego kraju oraz wykazywanie podstawowej orientacji na mapie Polski.
 • Utrwalenie pojęć związanych z edukacją patriotyczną.
 • Poznanie legend polskich.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, wskazywanie różnych kryteriów klasyfikacyjnych.
 • Rozróżnianie środków lokomocji: określanie, w jaki sposób się poruszają.
 • Odwzorowywanie zbiorów, odtwarzanie liczby ich elementów; dodawanie i odejmowanie na konkretach.
 • Rozwijanie mowy.
 • Zapoznanie z groźnymi zjawiskami atmosferycznymi i sposobami zachowania bezpieczeństwa w ich trakcie.
 • Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk charakterystycznych dla lata.
 • Utrwalenie znajomości numerów alarmowych.
 • Wdrażanie do bezwzględnego zakazu używania lekarstw bez nadzoru dorosłych.
 • Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w trakcie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Przekazywanie za pomocą pracy plastycznej zdobytych wiadomości.
Kategoria: Praca w grupach