Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

Miesiąc CZERWIEC

Grupa 5-6 latki „DOMISIE”

 

Kręgi tematyczne:

 1. Święto rodziców
 2. Dziecięce przyjaźnie.
 3. Na naszym podwórku.
 4. Wkrótce wakacje.
 5. Muzyka, która łączy.

Zamierzenia:

 • umuzykalnianie, rozwijanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach perkusyjnych
 • rozwijanie mowy i myślenia
 •   rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki.
 • rozbudzanie, pod wpływem muzyki, wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej, ruchowej, słownej.
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku i tygodnia
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną
Kategoria: Praca w grupach