Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2017

6 – LATKI „ŻABKI”

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała.
 • Uświadamianie dzieciom roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata.
 • Rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych.
 • Rozwijanie umiejętności oddzielania prawdy od fałszu.
 • Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „a”, „A”.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody występujące w naturze, literaturze i sztuce.
 • Kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce.
 • Nauka piosenki „Malowała jesień”.
 • Zachęcanie dzieci do spędzania czasu na wolnym powietrzu.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „o, O”.
 • Poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.
 • Przybliżenie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych.
 • Wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Zachęcanie dzieci do pomagania w domu w codziennych czynnościach.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 1.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m”, „M”.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnej podczas uroczystości z udziałem rodziców
 • Poznawanie struktury rodziny.
 • Kształcenie potrzeby podejmowania działań na rzecz własnej rodziny.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o miłość i szacunek dla innych.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 2.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „t”, „T”.
Kategoria: Praca w grupach