Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc Listopad

ŻABKI

Tematyka :

1.Jesienne piosenki śpiewamy i na instrumentach gramy

 1. My, Polacy
 2. Kto nam powie jak trzeba dbać o zdrowie?
 3. Przedszkolak jest świata ciekawy i chętny do zabawy.
 4. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Dziecko :

 • rozpoznaje krajobraz morski, górski, nizinny, pojezierza
 •  poznaje mapę Polski, granice Polski, rzeki, miasta
 •  zna legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”
 •  zna godło narodowe, stolicę Polski, herb Warszawy
 •  zbiera materiały i wiedzę o innych krajach i ich kulturze
 •  wie, co to jest Unia Europejskiej
 •  składa z papieru samolot
 •  rozpoznaje odgłosy pochodzące z lasu
 •  naśladuje odgłosy przyrody
 •  poprawnie formułuje treść zagadki
 •  zna zapis graficzny cyfry 4
 •  lepi z masy solnej figurkę jeża
 •  wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie
 •  bierze udział w gromadzeniu pokarmu dla ptaków zna nazwy podstawowych instrumentów perkusyjnych,
 • potrafi tworzyć różne rytmy na instrumentach perkusyjnych
 • zapoznanie z drukowaną literą „l”, „L”, „i”, „I”, „e”, „E”, „k”, „K”,
 • prezentacja obrazu litery pisanej „l”, „L”, „i”, „I”, „e”, „E”, „k”, „K”,
 • ćwiczenie słuchu fonemowego,
 • ćwiczenia w czytaniu krótkich zdań.
 •  rozpoznaje po głosie koleżanki i kolegów
Kategoria: Praca w grupach