Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO      

  pt. „KALENDARZ OCZAMI DZIECKA II”

 

Organizator konkursu: Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a

 

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne.
 2. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
 3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci
 1. Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 2. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

 

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin i dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do Przedszkola nr 14
 2. Uczestnik konkursu może  wykonać tylko jedną pracę dowolną techniką plastyczną   w formacie A4
 3. Dzieci wykonują prace- kartki z kalendarza wg poniżej informacji:
 • Grupa WIEWIÓRKI – luty, czerwiec
 • Grupa ŻABKI- styczeń, lipiec
 • Grupa SŁONECZKA- grudzień, sierpień
 • Grupa BIEDRONKI- październik, maj
 • Grupa DOMISIE- marzec, listopad
 • Grupa KUBUSIE PUCHATKI- kwiecień, wrzesień

 

 1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane.
 2. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: tytuł pracy, imię  i nazwisko uczestnika oraz grupę wiekową.
 3. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 4. Prace konkursowe należy składać w terminie od 15.11.2017r. do 01.12.2017r. u wychowawców poszczególnych grup.
 5. Wszystkie prace wyeksponowane będą w holu przedszkola w dniach od 04.12.2017r. do 08.12.2017r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi dnia 12.2017 r.
 7. Laureaci wyłonieni zostaną poprzez powołaną przez Dyrektora Przedszkola nr 14 Komisję.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w dniu 22.12.2017 roku
 9. Prace laureatów będą prezentowane na stronie internetowej przedszkola: przedszkole14-dg.pl
 10. Organizator przewiduje:
 • 3 nagrody główne i dyplomy,
 1. Udział w konkursie oznacza zgodę opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę plastyczną na warunki określone w niniejszym regulaminie.
 2. Praca konkursowa staje się własnością Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej.
 3. Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych autorów prac (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2016 roku U. 2016 poz. 922)
 4. Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: mgr Joanna Ligenza, mgr Anna Strzałka – Obałek.

 

 

 

Kategoria: Ogłoszenia, Wydarzenia