Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do
 • Uwrażliwienie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami ich bytowania zimą.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”, „y”. „u”, „U”.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami
 • Wdrażanie do dbania o własne zdrowie – przestrzeganie pory snu oraz codziennej wieczornej i porannej higieny
 • Zachęcanie dzieci do mówienia rodzicom wieczornego „dobranoc” i porannego „dzień dobry”.
 • Prezentacja domowych urządzeń technicznych i bezpieczne z nich korzystanie
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych wynalazków.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 5, „0”,6
 • Kształcenie nawyku zwracania się o pomoc do osób dorosłych w sytuacjach niecodziennych, powodujących niepokój.
 • Uświadamianie, że należy dbać o bezpieczeństwo swoje i domowników, i dlatego tylko dorośli otwierają drzwi i zapraszają obce osoby do mieszkania.
 • Wdrażanie do świadomego uczestniczenia w życiu rodzinnym w czasie odpoczynku, wykonywania prac domowych oraz remontów.
 • Kształcenie umiejętności dobierania stroju stosownego do sytuacji, pory roku i pogody.
 • Zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt. Przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami .
 • Nauka śpiewania kolęd i pastorałek. zachęcanie dzieci do wspólnego i rodzinnego śpiewania kolęd..
 • Zachęcanie do okazywania wdzięczności i radości z otrzymywanych prezentów.
 • Kształcenie umiejętności pełnienia roli gospodarza w czasie uroczystości przedszkolnych.
 • Przybliżenie dzieciom pozytywnych i negatywnych skutków żywiołów.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania stanów skupienia wody w przyrodzie.
 • Kształcenie umiejętności dostrzegania obiegu wody w przyrodzie.
 • Rozbudzanie zainteresowań dzieci eksperymentowaniem poprzez prowadzenie zabaw badawczych.
 • Zapoznanie dzieci z tradycją świętowania na zakończenie roku.
Kategoria: Praca w grupach