Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

O G Ł O S Z E N I E   

KONTYNUACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informujemy Rodziców, że u osoby dyżurującej w szatni

od dnia 05.02.2018 r. można pobrać druk deklaracji

o kontynuowaniu (bądź rezygnacji) wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2018/2019.

Wypełnione deklaracje należy dostarczyć  w terminie    od 05.02.2018 r. do 12.02.2018 r. do godz. 15.00 

  do wychowawców poszczególnych grup lub dyrektora przedszkola.

Uwagi:

  • data wypełnienia deklaracji powinna być zgodna z powyższym terminem, od 05.02.2018 r. do 12.02.2018 r.
  • deklaracja powinna być podpisana przez obojga rodziców.
  • Niedostarczenie deklaracji w terminie, tj. do 12.02.2018 r. skutkować będzie brakiem miejsca dla dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DEKLARACJA_O_REZYGNACJI_Z_WYCHOWANIA_PRZEDSZKOLNEGO

Kategoria: Ogłoszenia