Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Program pn. „Czyste powietrze wokół nas” powstał w 1997 roku. Program ma charakter profilaktyczny i rekomendowany jest przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci. Nad programem pracował zespół złożony z:

  • lekarzy: pediatry i onkologa,
  • pedagogów, psychologów,
  • socjologów z Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Onkologii w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Program kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do rodziców i opiekunów dzieci, wychowawców.
Program ma na celu ochronę dzieci przed szkodliwym wpływem dymu papierosowego poprzez zwiększanie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach narażenia na dym papierosowy, a także poprzez uświadamianie dzieci i rodziców o szkodliwości dymu.

Kategoria: Akcje i programy