Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

MARZEC

„WIEWIÓRKI”

 

 

TEMATYKA:

 1. Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat .
 2. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie .
 3. Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór.
 4. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki .

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • Utrwalenie pojęcia „para”.
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.
 • Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.
 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
 • Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.
 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
 • Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.
 • Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

 

 

POWITANIE WIOSNY!  (M. Konopnicka)

 

Leci pliszka

spod kamyczka:

– Jak się macie dzieci!

Już przybyła

wiosna miła,

już słoneczko świeci! …(fragment)

 

Kategoria: Praca w grupach