Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Maj 2018

Słoneczka

 

Tematyka miesiąca:  

 1. Moja miejscowość, mój kraj.
 2. Ktoś nam niebo pomalował! Witaj, tęczo kolorowa
 3. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc
 4. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa
 5. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznawanie swojej miejscowości- określanie miejsca zamieszkania ( miasto, wieś).
 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków.
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej- poznawanie ważniejszych regionów naszego kraju, znajdujących się tam bogactw naturalnych, podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
 • Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski- Warszawy, jej herbu i ważniejszych
 • Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych.
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 • Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.
 • Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac.
 • Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.
 • Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.
 • Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej.
 • Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.
 • Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia.
 • Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.

 

Kategoria: Praca w grupach