Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

   pt. „ODBLASKOWY PRZEDSZKOLAK –  BEZPIECZNY SPORTOWIEC” 2018 rok

 

Organizator konkursu: Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a

 

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne.
 2. Nadrzędnym celem konkursu plastycznego jest propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się dzieci po drodze, zastosowanie zasad bezpieczeństwa w praktyce oraz zwrócenie uwagi na lokalne zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci.
 3. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin i dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do naszego przedszkola.
 2. Uczestnik konkursu może  wykonać tylko jedną pracę dowolną techniką plastyczną   w formacie A4 lub A3, przestrzenną.
 3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane.
 4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko uczestnika i grupę wiekową.
 5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 6. Prace konkursowe należy składać w terminie od 07.05.2018r. do 17.05.2018r.   u wychowawców poszczególnych grup.
 7. Wszystkie prace wyeksponowane będą w małym holu przedszkola od 18.05.2018r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi dnia 18.05.2018r.
 9. Laureaci wyłonieni zostaną poprzez powołaną przez Dyrektora Przedszkola nr 14 Komisję.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w dniu 21.05.2018 roku
 11. Prace laureatów będą prezentowane na stronie internetowej przedszkola: przedszkole14-dg.pl
 12. Organizator przewiduje:
 • 3 nagrody główne i dyplomy dla dzieci  3-6 letnich,

 

 1. Udział w konkursie oznacza zgodę opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę plastyczną na warunki określone w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
 5. Praca konkursowa staje się własnością Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej.
 6. Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych autorów prac ( Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. tekst Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: mgr Joanna Ligenza, mgr Anna Strzałka- Obałek.

 

Kategoria: Ogłoszenia, Wydarzenia