Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

OGŁOSZENIE

Informujemy Rodziców, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 14 w Dąbrowie Górniczej będzie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.

Zapisu dziecka na dyżur wakacyjny można dokonywać
od dnia 14.05.2018 r. do dnia 25.05.2018 r.

Przedszkole może odmówić zapisania dziecka ze względu na brak miejsc, jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy ilość miejsc w przedszkolu.

Druki dotyczące zapisania dziecka na dyżur wakacyjny można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio u osoby dyżurującej w szatni, a i po ich wypełnieniu złożyć do sekretariatu przedszkola.

Rodzice uiszczają opłaty za pobyt i żywienie dziecka przelewem z góry (numery kont dostępne są m.in. na stronie internetowej przedszkola: opłaty za przedszkole).
Informację o wysokości opłaty będzie można uzyskać osobiście lub telefonicznie od upoważnionego pracownika przedszkola.

P14 Deklaracja odzin pobytu oraz ilość posiłków

P14 upoważnienie do odbioru dziecka

P14 Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

P32 Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

P32 Upoważnienie do odbioru dziecka

 

 

Kategoria: Ogłoszenia