Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

CZERWIEC

GRUPA „WIEWIÓRKI”

 

 

TEMATYKA:

 1. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.
 2. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.
 3. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
 4. Witamy lato, żegnamy przedszkole.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze.

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.
 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk charakterystycznych dla lata.
 • Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.
 • Zapoznanie z groźnymi zjawiskami atmosferycznymi i sposobami zachowania bezpieczeństwa w ich trakcie.
 • Wdrażanie do bezwzględnego zakazu używania lekarstw bez nadzoru dorosłych.
 • Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w trakcie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Przekazywanie za pomocą pracy plastycznej zdobytych wiadomości.

 

Kategoria: Praca w grupach