Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze -Słoneczka (czerwiec 2018r.)

 

 

 

 • Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.

 

 • Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.

 

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.

 

 • Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

 

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.

 

 • Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).

 

 • Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.

 

 • Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek.

 

 • Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.

 

 • Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).

 

 • Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.

 

 • Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.

 

 • Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.

 

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

 

 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech.

 

 • Kształtowanie znajomości kolorów w ruchu ulicznym oraz na sygnalizatorze

 

 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów w otoczeniu oraz przyrodzie.

 

 • Rozwijanie umiejętności manipulowania zręczności w trakcie łączenia różnych elementów.

 

 

 

Kategoria: Praca w grupach