Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: „Kubusie Puchatki”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia ludzi na różnych kontynentach.
 • Poznawanie muzyki etnicznej różnych zakątków świata.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
 • Prezentacja zabaw, w które bawią się dzieci na różnych kontynentach .
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
 • Kształcenie umiejętności zachowania się w czasie przyjmowania życzeń i prezentów z różnych okazji.
 • Zachęcanie do nawiązywania kontaktów i zapraszania do zabawy dzieci, które nie porozumiewają się językiem polskim.
 • Kształtowanie tolerancji i akceptacji dzieci innej rasy i narodowości.
 • Wdrażanie do poszanowania praw dzieci wszystkich ras i narodowości.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo w czasie gier i zabaw.
 • Wdrażanie do poszanowania zabawek i sprzętów używanych w czasie nauki i zabawy.
 • Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się, uważne słuchanie.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w środowisku w lecie.
 • Kształtowanie rozumienia stałości objętości płynu.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat kosmosu.
 • Rozwijanie postawy poszanowania środowiska – rozmowa na temat ochrony lasów oraz na temat korzyści, jakie człowiek czerpie z lasu – tworzenie „Kodeksu lasu”.
 • Kształtowanie empatii i potrzeby troszczenia się o najbliższych.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo w zakresie dobierania ubioru do rodzaju wakacyjnych aktywności.
 • Wdrażanie zasad higienicznego spożywania potraw.
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Przygotowanie do podjęcia roli ucznia, kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki szkolnej.
 • Kształcenie umiejętności planowania swoich działań. Poznawanie różnych środków transportu
 • Doskonalenie umiejętności recytowania wierszy, śpiewania piosenek, aktywnego uczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie letniego wypoczynku.
 • Wdrażanie postawy zachowania ostrożności i czujności przy zawieraniu nowych wakacyjnych znajomości i uczestniczeniu w spotkaniach towarzyskich.
 • Wdrażanie do okazywania życzliwości i sympatii nowym koleżankom i kolegom nie tylko w przedszkolu/szkole.
Kategoria: Praca w grupach