Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

               WRZESIEŃ

                                                                GRUPA 3-LATKÓW                                             

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Tydzień I     – Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.

Tydzień II    W moim domu nie nudzi się nikomu.

Tydzień III   – Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Tydzień IV   Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy  z nauczycielem.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.
 • Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.
 • Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.
 • Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt.
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo                w przedszkolu i poza nim.
 • Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.
 • Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
 • Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.
 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.

 

 

HASŁO MIESIĄCA :

ZWRACAMY SIĘ DO SIEBIE UŻYWAJĄC

ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH!

Kategoria: Praca w grupach