Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

3, 4 – LATKI „KUBUSIE PUCHATKI”

PAŹDZIERNIK  2018

 

 • Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem,
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej,
 • Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom,
 • Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych,
 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody,
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych,
 • Kształtowanie intuicji matematycznej,
 • Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów,
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania,
 • Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku,
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno,
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania,
 • Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka),
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej,
 • Rozbudzanie poczucia estetyki,
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody.