Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Biedronki

Tematyka miesiąca:

 1. Taniec jesiennych kolorów
 2. Książka kucharska prosto z natury
 3. Jak dbamy o nasze zdrowie?
 4. Odkrywamy sekrety przyrody jesienią
 5. By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć

Osiągnięcia:

 • rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” ‒ litery „A”, „a”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”
 • doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” ‒ litery „E”, „e”
 • doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3
 • rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – trójkąt
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci
 • konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” ‒ litery „M”, „m”
 • podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe)
 • rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł)
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych
 • kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej
 • ćwiczenie pamięci.
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych,
 • kształtowanie intuicji geometrycznej,
 • nabywanie doświadczeń potrzebnych w procesie uogólniania,
 • rozwijanie słuchu fonemowego,
 • doskonalenie sprawności manualnej.
 • kształcenie umiejętności klasyfikowania,
 • obserwacja zjawisk przyrodniczych,
 • dostrzeganie zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych w środowisku przyrodniczym,
 • wdrażanie do higieny i dbania o zdrowie,
 • ćwiczenie słuchu fonemowego,
Kategoria: Praca w grupach