Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Przedszkole nr 14 zaprasza dzieci i rodziców do udziału w konkursie plastycznym „Symbole Narodowe”, organizowanym z okazji

Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada.
Celem konkursu oprócz rozbudzania inwencji twórczej jest edukacja

i kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych.

Warunki udziału określa Regulamin.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „ Symbole Narodowe”

 

Organizator konkursu: Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a

 

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne.
 2. Rozwijanie edukacji obywatelskiej, kształtowanie postaw patriotycznych
 3. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
 4. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin i dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do naszego przedszkola.
 2. Uczestnik konkursu może  wykonać tylko jedną pracę dowolną techniką plastyczną   w formacie A4 płaską lub przestrzenną.
 3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane.
 4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko uczestnika.
 5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 6. Prace konkursowe należy składać w terminie od 15.10.2018r. do 05.11.2018r. u wychowawców poszczególnych grup
 7. Wszystkie prace wyeksponowane będą w małym holu przedszkola od 06.11.2018r.
 8. Laureaci wyłonieni zostaną poprzez powołaną przez Dyrektora Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej komisję.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 8 Listopada 2018r.
 10. Prace laureatów będą prezentowane na stronie internetowej przedszkola:
 11. Organizator przewiduje:
 • 3 nagrody główne
 1. Udział w konkursie oznacza zgodę opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę plastyczną na warunki określone w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.
 5. Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych autorów prac (Ustawa o ochronie danych Osobowych  z dnia 10 maja 2018 r.Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Praca konkursowa staje się własnością Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej.
 1. Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: mgr Joanna Ligenza, mgr Renata Bielec, mgr Natalia Książek, mgr Irena Walendzik

Zachęcamy do udziału w konkursie, czekają atrakcyjne nagrody.

Kategoria: Ogłoszenia