Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Biedronki

Listopad  2018r.

 

Tematyka miesiąca:

 1. Poznajemy świat wokół nas
 2. Jestem Polką, jestem Polakiem
 3. Dawno, dawno temu w Polsce
 4. Niesamowita podróż w czasie

 

Osiągnięcia:

 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody
 • kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej
 • wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „t”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (typu: 2 i 3 ile to?; bez wprowadzenia pojęć „dodawanie” i „odejmowanie”)
 • kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej
 • rozbudzanie poczucia przynależności narodowej
 • kształtowanie poczucia przynależności do Europy
 • rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski
 • wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy
 • wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”
 • wdrażanie do czytania
 • kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad fair playpodczas zabaw z elementem rywalizacji
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności
 • wdrażanie do poszanowania symboli narodowych
 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • zaznajamianie z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami,wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „U”, „u”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • poznanie obrazu graficznego liczby 6
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozbudzanie zainteresowania pisaniem poznanych liter i cyfr
 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „K”, „k”
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • poznanie obrazu graficznego liczby 7
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 (w przód i wspak)
Kategoria: Praca w grupach