Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc listopad

4 – latki: ” Wiewiórki”

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Tydzień    I  – Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

Tydzień   II  – Piękna nasza Polska cała.

Tydzień  III  – Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

Tydzień  IV  – Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

Tydzień   V  – Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków.
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości.
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.
 • Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych.
 • Kształtowanie więzi z własną miejscowością, jej mieszkańcami.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Wzbogacanie słownika dzieci o nowe pojęcia.
 • Stwarzanie okazji do współdziałania w grupie.
 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.
 • Budowanie prostych konstrukcji latających.
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych.
 • Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów.
 • Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.
 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie.
 • Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.
 • Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci.
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.
 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni.
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące.
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania.
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.