Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

Grupa 4,5,6-latki  „Domisie”

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Jestem Polką, jestem Polakiem
 2. Dawno, dawno temu w Polsce
 3. W świecie polskich legend
 4. Odkrywam świat wokół mnie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 •  usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „t”, „T” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc)
 • kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy
 • rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski
 • wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy
 • wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”
 • wdrażanie do czytania
 • kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu
 • rozwijanie umiejętności liczenia