Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze Grudzień 2018 /Słoneczka

Tematyka miesiąca: 

 1. Moja rodzina
 2. Jak być dobrym dla innych?
 3. Boże Narodzenie
 4. W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem
 5. Nowy rok – mija czas

Osiągnięcia:

 • wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół)
 • zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • poznanie obrazu graficznego liczby 8,doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek przy różnych okazjach oraz recytowania wierszy
 • rozwijanie umiejętności budowania, montowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów wymagających trwałego łączenia
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach
 • wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności
 • kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem
 • utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo
 • kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”
 • kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy na tematy bliskie dzieciom
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „y”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, które dokarmiamy zimą)
 • zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych);
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter, wdrażanie do czytania globalnego ( nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy)
 • poznanie drukowanej i pisanej litery ,,B”, ,,b”
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 9
 • wdrażanie do zdobywania wiadomości o otaczającej rzeczywistości przyrodniczej ( obserwacja pogody)
 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych ( elementy pogody, zjawiska charakterystyczne dla pór roku)
Kategoria: Praca w grupach