Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

STYCZEŃ

GRUPA „WIEWIÓRKI”

Tematyka:

 1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.
 2. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze.
 3. Kocham babcię, kocham dziadka , bycie z nimi to jest gratka.
 4. Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;

 • spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);

 • zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

 • rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych;

 • zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;

 • organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

 • ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary;

 • rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;

 • wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

 • umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;

 • kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;

 • kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;

 • doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;

 • uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

Życzenia”

Pędzą wnuki ulicami

z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatów

są dla wszystkich babć i dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami

już czekają przed domami.

Przez lornetki patrzą w dal

wystrojeni jak na bal.

Kategoria: Praca w grupach