Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

STYCZEŃ
GRUPA „ŻABKI”

Tematyka:
1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.
2. Karnawałowy zawrót głowy.
3.4. Kocham babcię, kocham dziadka , bycie z nimi to jest gratka.
5. Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.
Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.
Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.
Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.
Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się i wrażliwości muzycznej.
Poznanie pojęcia „karnawał” oraz związanych z nim zwyczajów.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
Rozwijanie umiejętności integracyjnych.
Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.
Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.
Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.
Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Wyrażanie własnych myśli i życzeń.
Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych.
Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.

Kategoria: Praca w grupach