Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2019

3, 4 – LATKI „KUBUSIE PUCHATKI”

Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;

Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);

Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;

Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary;

Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;

Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;

Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;

Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;

Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi;

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;

Rozumienie i doświadczanie pojęć: przyjaźń, zaufanie;

Kształcenie umiejętności społecznych: komunikacja, empatia, współdziałanie, pomoc;

Budzenie zaufania do osób dorosłych mogących udzielić pomocy i wsparcia (nauczyciel, rodzic, lekarz).

Kategoria: Praca w grupach