Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

 

 1. Nowy Rok – mija czas
 2. Zimowa olimpiada przedszkolaków
 3. Eksperymenty z wodą i śniegiem
 4. Z pamiętnika babci i dziadka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczorajdzisiajjutroranowieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy)
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy)
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „B”, „b”
 • uświadamianie dzieciom wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami – wycinania po liniach różnego kształtu
 • kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków
 • uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości
 • nabywanie wiary we własne możliwości i siły
 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (określone zasady, podział ról i przydzielenie zadań, czynności do wykonania)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
Kategoria: Praca w grupach