Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

    LUTY 2019r.   GRUPA „Żabki”

Tematyka:

 I tydzień Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa.

II tydzień Do sklepów wyruszamy gdy zakupy zrobić mamy.

 III tydzień Podróżować każdy może, na rowerze czy motorze.

IV tydzień Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się , gdy patrzę.

 

 Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci o sportach zimowych i zabawach na śniegu.
 • Poznanie najlepszych utworów literatury dla dzieci.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące.
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola,
 • Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.
 • Składanie prostych konstrukcji z papieru.
 • Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem-Dzień Babci i Dziadka.
 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania sie w różny sposób.
 • Wzbogacanie przeżyć dzieci poprzez zabawy z wcielaniem się w różne role.
 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.
 • Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Praca w grupach