Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Słoneczka

Luty 2019r.

Tematyka miesiąca:

 1. W krainie muzyki
 2. Wśród malarzy o rzeźbiarzy
 3. W Teatrze
 4. Mali artyści to my!

 

Osiągnięcia:

 • doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego
  • wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej
  • rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem
  • utrwalanie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach)
  • rozwijanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli
  • rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi za pomocą dźwięków
  • rozpoznawanie i nazywanie poznanych instrumentów
  • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „r”, „R”
  • doskonalenie umiejętności tworzenia wyrazów z określonych liter
  • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów na określony temat(tj. planowanie zabaw, zajęć, pracy, podejmowanie działań, postępowanie w sytuacjach problemowych)
  • doskonalenie umiejętności wymiany zdań, argumentowania swoich wypowiedzi na miarę możliwości własnego wieku, uważnego słuchania partnera, utrzymywania kontaktu wzrokowego w czasie rozmowy
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej,
  • poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych
 • stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci
 • nauka na pamięć wybranych fragmentów poezji i prozy
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania festiwalu teatralnego
 • wprowadzenie znaków „+” i „–”
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach
 • wdrażanie do oszczędności i przedsiębiorczości
 • poznawanie modeli monet, banknotów o niskich nominałach i znaczenia pieniądza w życiu człowieka i w gospodarstwie domowym
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „w”, „W”
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów zbudowanych z poznanych lite
Kategoria: Praca w grupach