Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

O G Ł O S Z E N I E   

KONTYNUACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Informujemy Rodziców, że u wychowawców grup od dnia 22.02.2019 r. można pobrać druk deklaracji o kontynuowaniu (bądź rezygnacji) wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Wypełnione deklaracje należy dostarczyć  w terminie od 22.02.2019 r. do 01.03.2019 r. do wychowawców poszczególnych grup lub dyrektora przedszkola.

 

Uwagi:

  • data wypełnienia deklaracji powinna być zgodna z powyższym terminem,  od 22.02.2019 r. do 01.03.2019 r.
  • deklaracja powinna być podpisana przez obojga rodziców.

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DEKLARACJA O REZYGNACJI Z KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Kategoria: Ogłoszenia