Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Słoneczka

Marzec 2019r.

 

Tematyka miesiąca:

 1. Ziemia – błękitna planeta
 2. Dookoła świata
 3. Wyprawa w kosmos
 4. Chronimy przyrodę

 

Osiągnięcia:

 • kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela
 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
 • rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontrakcie grupowym
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami (cięcie po liniach prostych i łukach)
 • doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 14
 • poznanie liczby „14” i jej składowych, przeliczanie w zakresie 14
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji
 • doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „j”, „J”
 • wdrażanie do czytania globalnego
 • ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, w odtwarzaniu z pamięci wzorów poznanych liter