Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

GRUPA „WIEWIÓRKI”

LUTY

TEMATYKA:

 1. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.
 2. Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa.
 3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze.
 4. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.

 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.

 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.

 • Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych.

 • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów.

 • Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim.

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.

 • Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie.

 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.

 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów.

 • Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym.

 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

 • Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi.

Zimowe rady” M. Walczak

Prószy śnieg i mróz się stara.

Nie siedź w domu jak niezdara.

Zima – na dwór wyjść wypada.

Patrz, po torze mknie gromada.

Slalom wybrał Patryk dzisiaj.

Aby sprawdzić narty Krzysia.

A pod górką rzut śnieżkami.

Albo biegi z przeszkodami.

Nikt nie płacze, nie narzeka.

Bo od lata na to czekał.

Jedną radę dziś Ci dam,

Szalik czapkę załóż sam,

Łyżwy przypnij i gotowe!!

Baw się dobrze, wracaj zdrowy.