Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

KUBUSIE PUCHATKI

MARZEC 2019

Utrwalenie pojęcia para;

Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;

Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;

Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie;

Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego;

Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;

Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;

Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;

Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich;

Dostrzeganie zmian we własnej osobie;

Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;

Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;

Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;

Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.